Aktualności

  • Już 90% maszyn i urządzeń z dawnej fabryki Norblina zostało przekazanych do pracowni konserwatorskich. 9 marca przewieziono największe elementy hydraulicznego akumulatora wyrównawczego, który pierwotnie był zbiornikiem cieczy hydraulicznej i zmieniał ciśnienie ze sko

  • Zdjęcie zamieszczone w numerze ,,Stolicy ” z 1972 r., Na ul. Żelaznej trwają przygotowania do wrześniowej obrony Warszawy. Pierwsze po lewej zabudowania to nasz Norblin.   Zdjęcie wzięte z strony: https://www.facebook.com/Jestem.z.Woli/

  • Obiekt nr 9 – hale wykańczalni: + prostownica rolkowa prętów lekka W trakcie: + jet-grauting Wykonane: + demontaż i transport: prostownica rolkowa prętów lekka, wzmocnienia konstrukcyjne, demontaże części obiektów architektonicznych przeznaczone do zdemontowania: pół

  • Oddychaj swobodnie w naszym nowym biurze! Nasza centrala wentylacyjna w ArtN będzie wyposażona w dokładne filtry powietrza. Będą one zatrzymywać : > 90% pyłu o wielkości 1-10µm >75% pyłu o rozmiarach 0,3-1µm Skutecznie zatrzymają pył zawieszony – SMOG

  • Wieści z budowy 16.02.2018 + mapka Obiekt nr 8 – zespół hal wydziału mechanicznego -prasy 1000-tonowej – trawialni: + gazowy piec dwukomorowy + prasa 1000-tonowa + zespół 2 pomp hydraulicznych + zbiornik cieczy hydraulicznej + oporniki rozruchowe do silników el

  • Ostatni rzut okiem na tereny Fabryki Norblina przed rewitalizacją?  Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć na rogu Żelaznej i Prostej w Warszawie, które w ciągu najbliższych trzech lat zmieni się nie do poznania 

  • W poniedziałek 15/01/2018 nastąpiła czasowa realokacja komina gazowo-węglowego pieca do podgrzewania wlewek oraz portalu wejściowego do willi Norblinów/domu dyrekcyjnego z zespołu hal prasy 520-ton i ciągarni 1. Relokacja była konieczna ze względu na budowanie ściany

  • Before&After budynku dawnej Fabryki Norblina od strony ul. Łuckiej i ul. Żelaznej! 

  • W bieżącym tygodniu kończone są zabezpieczenia konstrukcyjne (szycia murów, ściągi zewnętrzne i wewnętrzne, przypory) ob. 25 – odlewnia oraz 19 – budynek administracyjny namiarownia. Pod koniec tygodnia rozpoczną się prace zabezpieczeniowe w ob. 7 – dom administracyj